สำหรับคณะกรรมการตัดสินผลงาน

สำหรับผู้นำเสนอผลงาน

**ในการนำเสนอผลงาน หากมีผู้นำเสนอมากกว่า 1 ท่าน ขอให้ผู้ร่วมนำเสนอทุกคนอยู่ในหน้าจอเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อ (Rename) เพียง 1 User ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น หากผู้นำเสนอท่านอื่น ๆ ต้องการตอบคำถามคณะกรรมการเพิ่มเติม สามารถเปิดกล้อง เปิดไมค์ เพื่อตอบคำถามกรรมการได้

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com