กำหนดการส่งผลงาน

1.เปิดรับลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564
(ขยายเวลาครั้งที่ 2)
2.วันส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ในระบบภายใน 30 กันยายน 2564
3.ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานภายใน 15 พฤศจิกายน 2564
4.ส่งผลงานฉบับเต็ม (Final manuscript) ในระบบภายใน 30 พฤศจิกายน 2564
5.ประกาศผลการพิจารณาผลงาน (ทางเว็บไซต์)16 พฤศจิกายน 2564
6.ส่งคลิปการนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด1-15 ธันวาคม 2564
7.ประกาศวันที่ ลำดับที่การนำเสนอ และลิงค์เข้าห้องประชุม (ทางเว็บไซต์)27 ธันวาคม 2564
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com