กำหนดวันสำคัญ

การนำเสนอผลงาน

 

เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานพร้อมไฟล์ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)

1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการพิจารณาผลงาน

16 พฤศจิกายน 2564

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 

เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่จัดประชุมวิชาการ PULINET5-7 มกราคม 2565
Image

PULINET 2022 SCHEDULE

8 AM - 8.30 AM
ZOOM

เปิดห้องประชุมในระบบ ZOOM

8.30 AM - 9 AM
Introduction about event & conference

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

9 AM - 9.45 AM
“New Generation Libraries: Toward House of Access”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “New Generation Libraries: Toward House of Access” โดยผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจําปีพุทธศักราช 2564

9.45 AM - 10 AM
Lunch Break

พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย

10 AM - 11 AM
Conference

การบรรยายเรื่อง ............................โดย .........................(อยู่ในระหว่างการประสานงาน)

11 AM - 12.15 AM
Conference

การบรรยายเรื่อง ............................โดย .........................(อยู่ในระหว่างการประสานงาน)

12.15 AM - 1.30 PM
Lunch Break

พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย

1.30 AM - 4 PM
Lightning Talks

การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แบบ Lightning Talks ไม่เกินเรื่องละ 3 นาที

9 AM - 12 AM
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

นําเสนอผลงานประเภทบรรยายกลุ่ม การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)

12 AM - 1 PM
SPONSOR CONFERENCE

การบรรยายของ Sponsor

1 PM - 4 PM
การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

นําเสนอผลงานประเภทบรรยายกลุ่ม การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

9 AM - 12 AM
การบริหารองค์กร (OM : Organizational Management)

นําเสนอผลงานประเภทบรรยายกลุ่ม การบริหารองค์กร (OM : Organizational Management)

12 AM - 1 PM
SPONSOR CONFERENCE

การบรรยายของ Sponsor

1 PM - 3 PM
ประกาศรางวัลสําหรับผู้นําเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ และพิธีปิด

ประกาศรางวัลสําหรับผู้นําเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์

อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท ประธานคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกล่าวปิดงาน

Image

19th Annual Autism Conference

The Annual Seminar is held every March in Banff, Alberta. Seminar attendees include: operators, supervisors, managers, system owners, suppliers, contractors, government officials, consultants and many other industry professionals.


DISCOVER NOW
Speakers & Organizers
EVENT CONFERENCE SPEAKERS

Speakers & Organizers

Sabrina Lonescu

Sabrina Lonescu

Head of Digital Platform Engineering
Thomas Walimes

Thomas Walimes

Head of 2Checkout Platform
Nohima Homminu

Nohima Homminu

Marketting Manager of Lotus
Mike Nolland

Mike Nolland

Head of Envato Marketting
Harry Luchesco

Harry Luchesco

Digital Engineer of Petrol X
Tim Salken

Tim Salken

Head of Google Ad Manager
Jennifer Pierson

Jennifer Pierson

Marketting Platform CEO
EVENT CONFERENCE

Why You Join Us?

As the industry trade body it’s our belief that we can achieve more by working together than we can alone. As a member of the IAB, your company can make its voice.

DISCOVER NOW
Access to events
Access to events

We offer members free and discounted access to all our events, either virtually.

Make a difference
Make a difference

We offer members free and discounted access to all our events, either virtually.

Information central
Information central

We offer members free and discounted access to all our events, either virtually.

Worldwide Sponsors
SPONSORS AND PROMOTERS

Worldwide Sponsors

Image
EVENTS REVIEWS

WHAT PEOPLE SAY?

"Can I just say that it's been an absolute pleasure working with you all. Everyone's been so friendly, helpful and delightful, so please pass my thanks on to all!"

Rubina Jaffer, Event Manager and Director
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com